Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ: Haka-Kone Oy

REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ: Ari Vuorenpää

REKISTERIN NIMI: Haka-Kone Oy asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS: Rekisterin käyttötarkoitus on asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten uutiskirjeisiin) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ: Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero sekä tiedot käsitellyistä tilauksista

TIETOJEN LUOVUTUS: Tietoja ei luovuteta Haka-Kone Oy:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS: Asiakasrekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena