Hitsauskoneiden validointi ja huolto

Monipuoliset testilaitteet ja vankka kokemus sekä hyvät yhteydet päämiehiin takaavat laadukkaan palvelun.

Omaamme kattavan varaosavalikoiman ylläolevista merkeistä. Huollamme myös muut merkit.
– Kaasuhitsauslaitehuollot
– Hitsainhuollot
– Kalibrointi
– Huoltotodistukset

VALIDOINTI MIG-TIG-MMA-JAUHEKAARIKONEET

Yritys, joka työskentelee stardardien SFS-EN ISO 3834 ja SFS-EN 1090 mukaan, pitää huolehtia hitsauskoneidensa validoinnista tarvittaessa. Standardi EN 50504 määrittelee kaarihitsauslaitteiden validoinnin perusperiaatteen.
Haka-Kone Oy on sertifioitu kalibrointia ja validointia tekevä hitsauskonehuolto. Haka-Kone Oy:llä on käytössä hyväksytyt mittalaitteet ja Migatronic ’in CALIBRATOR-testilaitteisto. Näiden laitteiden mittaustuloksista laaditaan standardin EN 50504 mukaiset dokumentit

– SMP Loadbank lisälaitteella saadaan koneet validoitua aina 1200A asti
– Jauhekaari virtalähteiden validointi

Calimeter 602
– Erillinen virta-jännitemittaristo validoitaville koneille, joissa ei ole mittarivarustusta