Hitsauskoneiden kalibrointi-validointi ja huolto

Monipuoliset testilaitteet ja vankka kokemus sekä hyvät yhteydet päämiehiin takaavat laadukkaan palvelun.

Omaamme kattavan varaosavalikoiman ylläolevista merkeistä. Huollamme myös muut merkit.
– Kaasuhitsauslaitehuollot
– Hitsainhuollot
– Validointi
– Kalibrointi
– Huoltotodistukset

KALIBROINTI/VALIDOINTI MIG-TIG-MMA-JAUHEKAARIKONEET

Yritys, joka työskentelee stardardien SFS-EN ISO 3834 ja SFS-EN 1090 mukaan, pitää huolehtia hitsauskoneidensa kalibroinnista/validoinnista tarvittaessa. Uusin standardi BS EN 60974-14 määrittelee kaarihitsauslaitteiden kalibroinnin/validoinnin perusperiaatteen.
Haka-Kone Oy on sertifioitu kalibrointia ja validointia tekevä hitsauskonehuolto. Haka-Kone Oy:llä on käytössä hyväksytyt mittalaitteet ja Migatronic ’in CALIBRATOR-testilaitteisto. Näiden laitteiden mittaustuloksista laaditaan standardin BS EN 60974-14mukaiset dokumentit.

Termit ja määritelmät EN 60974-14 mukaan:

KALIBROINTI

Toimenpiteet,standardien mukaisesti,joilla määritellään hitsauslaitteen näytön ja vertailumittarin näytön(=mitattu todellinen arvo) suhde

VALIDOINTI

Toimenpiteet,joilla osoitetaan, että asetusarvo vastaa vertailumittarin arvoa(=mitattu todellinen arvo)
– SMP Loadbank lisälaitteella saadaan koneet validoitua aina 1200A asti
– Jauhekaari virtalähteiden validointi

Calimeter 602
– Erillinen virta-jännitemittaristo validoitaville koneille, joissa ei ole mittarivarustusta